išdeginti


išdeginti
išdẽginti K; R42 1. tr. SD416 deginant sunaikinti, panaikinti: Gyvatės įkandimą reik su karštu gelžiu išdẽginti Vvr. Per vainą išgriovė miestus, išdẽgino kaimus Vlkv. | prk.: Kumeliotė baisiai ėdri: kur pririši, te kaip deginte išdẽgina Dbk. | refl. tr.: Išsidẽgink tą karpą, ir nebus Kt. 2. tr. Pc deginant padaryti kiaurymę ar įdubimą: Su dagčiu išdẽgina sūnus skylę par lentą kiaurai J. Ant ribų pastatė stulpus su išdegintomis raidėmis . | refl. tr.: Skylių nedegink, aš pats išsidẽginsiu Kp. 3. refl. išsikaitinti: Gulsiu ant pečiaus, tę išsidẽginsiu geriau Lp. 4. tr. Vl deginant sustiprinti, sukietinti: Puodžius puodus gerai išdegino B. 5. tr. išsvilinti, išdžiovinti: Kad nelietume, tai saulė tuoj daržą išdẽgintų Gs. Kaitra pieveles išdegino V.Krėv. Išdžiovino saulė, išdẽgino visus upalius Vvr. 6. tr. išplikyti, ištvilkyti: Išdẽgink blusas, tai nekąs Rdm. | refl. tr.: Su tais barščiais net gerklę išsidẽginau Gs. 7. tr. deginant pagaminti: Tą mėnesį buvo išdeginta daug kalkių sp. 8. intr. Krč išeiti: Kur beišdẽgino tavo tėtis? Pln. \ deginti; apdeginti; atideginti; įdeginti; išdeginti; nudeginti; padeginti; papadeginti; pardeginti; perdeginti; pradeginti; prideginti; sudeginti; uždeginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • išdeginti — išdẽginti vksm. Gai̇̃sras, ugni̇̀s išdẽgino apie tūkstantį hektãrų mi̇̀ško …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išdeginimas — išdẽginimas sm. (1); SD416 1. → išdeginti 1: Vienas išdeginimas žaizdos negelba nuo patrakimo Vaižg. 2. → išdeginti 4: Sudedamos plytos, išdeginimui paskirtos A1884,170. 3. → išdeginti 5: Toks išdẽginimas žemės – nebuvo lietaus nei lašo! Jnšk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvirinti — išvìrinti tr. K, Š, Rtr, DrskŽ; D.Pošk, S.Dauk, LL288, L, PolŽ57 1. SD1204, R158, MŽ208, N, KŽ, Pln, Žž verdant pagaminti valgį ar gėrimą: Išvìrinau aš gerai verėną J. Tus batvinius išvìrys katele Gd. Kruopus liuobam išvìrinti sumaišiusi į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššutinti — iššùtinti Rtr 1. tr., intr. Q54, M, LL295, KŽ, Kpč, Srj, Šil, Vv, Auk, Trgn, Kvr išvirti, ištroškinti: Tas ugnies skaistums, kursai mums žibina stubą ir, kad verdam ką, valgius iššùtina puode ar žiemos čėse, kad reik, mums kakalį šildo, ta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papėdė — sf. (1), papė̃dė (2) NdŽ, papėdė̃ (3b) 1. kojos pėdos apačia, papadė: Basas uliodamas, papė̃dėj pūslę primušiau Mlt. Iš arklio papėdės iškritusiom žemėm trinti karpas – pranyks (priet.) LTR(Ds). Onai iš pradžių diegliai per papėdes nuėjo, bet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdeginti — apdẽginti tr. 1. K kiek padeginti aplink: Apdẽginti pagalį tyčiomis J. Prastai nusvilinai meitėluką, tik apdẽginai Kt. | refl. tr.: Jie sugalvojo apsideginti tris nuodėgulius SI380. 2. SD226 apsvilinti, apskrudinti: Neiškasei žarijų, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atideginti — atidẽginti tr. paveikti ugnimi: Atidegintas elektrolitiškai grynas varis rš. deginti; apdeginti; atideginti; įdeginti; išdeginti; nudeginti; padeginti; papadeginti; pardeginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bitkoris — 2 bìtkoris, ė adj. (1) kuris išpuvusiu viduriu (apie medį): Bìtkorė eglė yra gera kelminiams auliams dirbti – gal išdeginti vidurį Rt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • deginti — dẽginti ( yti), ina, ino caus. degti. 1. SD297, R, K, J Be reikalo malkas dẽgina Dkš. Ugnis nėjo akmens dẽgyt, akmuo nėjo kirvio šipyt LB131. Žalių rūtų vainikėlį ugnelėj degysim DvD412. Kūnus ... davė kapot, degint, pjaustyt DP5. Nebeleido… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duobinys — duobinỹs sm. (3a) 1. piestos duobė: Reikės nukirsti ąžuolas, išdeginti duobinỹs, ir bus piesta PnmA. 2. išskobtas medinis indas su dėtiniu dugnu: Bitės tiek prinešė medaus, kad pripylėm pilną duobinį Pkn. Pas juos pilna visokių sūdelių,… …   Dictionary of the Lithuanian Language